Podmienky používania

1.1 Uživatel webové stránky je fyzická osoba, která navštíví a / nebo používá tuto webovou stránku (dále jen “Uživatel”).
1.2 Tato webová stránka je veřejné internetové médium dostupné pro každého s přístupem na internet.
1.3 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na těchto internetových stránkách
1.4 Uživatel bere na vědomí, že je výhradně zodpovědný za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s tímto obsahem.
1.5 Uživatel nesmí do článků, komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí. Provozovatel nekontroluje obsah uveden na stránce a odeslán Uživateli.
1.6 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte a neprodleně zajistíme nápravu, případně odstranění.
1.7 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetí strany / třetích stran nebo vložená část stránek třetích stran (embednuté části, například youtube videa) jsou volně dostupné každému uživateli internetu.
1.8 Tato webová stránka nenese žádnou odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek a portálů propojených s touto stránkou prostřednictvím odkazů (linků) na nebo z této stránky, spojování s jinými stránkami nebo portály mimo této stránky Uživatel realizuje na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za případnou nedostupnost, kvalitu a obsah externě prolinkování webových stránek a neodpovídá za obsahy externích webových stránek, které porušují právo nebo jinou formou způsobí Uživatelem škodu. Umístění takových odkazů ze strany Provozovatele na této stránce slouží jedině pro lepší orientaci Uživatelů.
1.9 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli a uživateli.
1.10 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli nebo Uživatelem způsobena v souvislosti s používáním webové stránky, případně s používáním služeb na webové stránce. Prevázkovateľ neodpovídá za škodu, která by vznikla uživateli nesprávným interpretován nebo použitím informací uvedených na webové stránce. Provozovatel nezaručuje důvěrnost / důvěryhodnost žádného obsahu.
1.11 Informace zde uvedené nemohou být považovány za žádných okolností jako náhrada za odborné rady či ošetření kvalifikovaného lékaře. Obsah na těchto stránkách nesmí být použit pro vlastní diagnostiku nebo léčbu jakéhokoliv onemocnění.
1.12 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. Pokud Uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn Provozovatelem, tak se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv měnit obsahy, případně služby webové stránky. Provozovatel není odpovědný za nepřetržitou dostupnost webové stránky. Na používání webové stránky není dán nárok.